Aktuális közlemény


EÜ dolgozók koncertje

Részletek megtekintése
 
 
Aktuális téma


Jelenleg nincs aktuális téma!
A MAGYAR KONTAKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VEZETŐSÉGE
Dr. habil. Végh Mihály Dr. habil. Végh Mihály, MD, PhD, egyetemi docens, főiskolai tanár

Születési hely, idő: Szeghalom, 1952. március 28.

Szakképesítés
 • Orvostudományi Egyetem, l976
 • Szemészeti szakvizsga, 1980
 • Kontaktológus vizsga, 1994

  Tudományos fokozat
 • Orvostudomány kandidátusa, 1994
 • PhD, 1999
 • Habilitáció, 1999

  Munkaviszony
 • Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Klinika
  Klinikai orvos 1976-1980-ig, egyetemi tanársegéd 1980-1995-ig, egyetemi adjunktus 1995-2003-ig, 2003-tól egyetemi docens. Könnyszervek ambulancia vezetője 1986-tól folyamatosan, a klinika egyik szemészeti osztályának vezetője 1992-től folyamatosan, kontaktlencse laboratórium vezetője 1993-tól folyamatosan. 2001-től a szemészeti rezidensképzés referense, 2011. április 1-től június 30-ig megbízott tanszékvezető, 2011. júliustól tanszékvezető helyettes.
 • Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Klinikai Tanszék
  Optometrista szaknál a kotaktológiai tantárgy oktatása: 1998-től 2002-ig meghívott előadóként, 2002-2004-ig külső óraadó munkatársként. 2005-2007-ig főiskolai docensként, 2007-től főiskolai tanárként, 2005-2008-ig tanszéki csoportvezetőként, 2009-2013-ig tanszékvezető helyettesként.

  Oktatás
 • Rendszeres részt vesz az egyetemi és főiskolai hallgatók oktatásában, magyar és angol nyelvű tantermi előadások és gyakorlatok tartásával, vizsgáztatásukban, tudományos diákköri tevékenységük és szakdolgozatuk elkészítésének irányításában. Egy új tantárgyat vezetett be: optometrista hivatás.
  Rendszeres részt vesz a posztgraduális oktatásban és a rezidensek képzésében is. Évente számos továbbképző tanfolyamot szervez mind az egyetemi, mind a főiskolai hallgatóknak. 1990-2000-ig a magyar "kontaktológus" vizsga megszervezője és a vizsgabizottság tagja volt. Számos meghívást kapott külföldön megszervezésre került továbbképző tanfolyamokon előadás tartására. Az orvostanhallgatóknak készült "Szemészet" tankönyv egyik fejezetének írója, az optometristáknak és szemorvosoknak készült "Kontaktológia" tankönyv szerkesztője. Rendszeresen részt vesz az orvostanhallgatók vizsgáztatásában, a főiskolai hallgatók államvizsgáztatásában (legtöbbször elnökként). 2013-tól az Európai Szemorvosok Szakvizsgabizottságának (EBO) tagja, rendszeresen részt vesz a szóbeli vizsgáztatásokon.

  Nyelvtudás
 • Angol, német és orosz nyelvekből középfokú nyelvvizsgák és olasz nyelvismeret (érettségi tárgyként). 1989-ben a Rothenburgi Goethe Intézettől egy hónapos össztöndíjat kapott német nyelvtanulásra.

  Tanulmányutak
 • 1984: Debreceni Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikája
 • 1988: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikája, Budapest
 • 1990, 1991: Amerikai Egyesült Államok, Houstoni Egyetem Optometrista Intézete
 • 1991: a Texas Medical Center Szemészeti Klinikái és Houston Szemészeti Klinikája
 • 1991, 1996: Anglia: Londoni Moorfields Eye Hospital
 • 1990: Grazi Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikája
 • 1992: Genti Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikája
 • 1992: Rotterdami Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikái
 • 1985: Hallei Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikája
 • 1989, 1990: Münsteri Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikája
 • 1993, 2000: Padovai Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikája
 • 1981: Odesszai Filatov Szemészeti Klinika
 • 1987: Moszkvai Helmholtz Szemészeti Klinika

  Tudományos munka
 • Tudományos közleményeinek száma 72 (22 magyar nyelvű), amelyek a magyar nyelvű folyóiratokon kívül nemzetközi folyóiratokban, angol, francia, német, olasz és orosz nyelveken jelentek meg. Számos hazai magyar nyelvű és angol nyelvű nemzetközi részvételű kongresszusnak volt főszervezője. Számos alkalommal kapott meghívott előadói és üléselnöki felkérést, mind hazai, mind külföldön megrendezésre került kongresszusokra, de védnöki felkérést is kapott. Bel- és külföldi kongresszusi előadásainak száma 289, amelyből felkért előadás 99 (idegen nyelvű: 63, magyar nyelvű: 38). 1992-től 1999-ig a "Dacriology News" nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottsági tagja és szakrefense. 1999-től 2005-ig az "ECLSO (European Contact Lens Society of Ophthalmologists) NEWS" nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottsági tagja. A Szemészet folyóirat egyik lektora, és 2012-től két témakör rovatvezetője. Ezenkívül egy nemzetközi szakmai folyóirat szerkesztő bizottsági tagja és egy másiknak egyik lektora. A kontaktológia területén egy szabadalma van.

  Díjak, kitüntetések
 • A Magyar Szemorvos Társaság pályázata: 1985-ben III. díj, 1988-ban I. díj.
 • Fiatal Oktatók X. Tudományos Fórumának poszterpályázata (társszerzőként), Budapest, 1986. II. díj.
 • A Magyar Tudományos Akadémia Pályatételére beküldött munka 1988-ban. II. díj.
 • Javal Emlékérem, a Nemzetközi Kontaktológiai Társaság Kitüntetése, 1997.
 • A Magyar Szemorvostársaság 100 éves jubileumi kitüntése, 2004.
 • "Legjobb Magyar Poszter-Előadás" kitüntetés a Braziliában megrendezésre kerülő 2006 évi Nemzetközi Szemészkongresszuson.
 • Fick-Kalt-Müller Emlékérem, az Európai Szemorvosok Kontaktlencse Társaságának életműdíja, kitüntetése, 2010.
 • Győrffy István Emlékérem, a Magyar Kontaktológiai Társaság életműdíja, kitüntetése, 2010.
 • Vállalkozók Országos Szövetsége Csongrád megyei szervezetének PRIMA díja, 2014.
 • Semmelweis Nap alkalmából a Semmelweis Egyetem Dékáni dicséret kitüntetés, 2015.
 • Legjobb előadás díja az Európai Szemorvosok Kontaktlencse Társaságának 2015 évi Izmirben (Törökország) megtartott kongresszusán.  Tudományos társaságokban betöltött szerep
 • 1. Magyar Szemorvostársaság (1976-tól tagság, 1994-től vezetőségi tagság)
 • 2. International Society of Dacryology (1987-től tagság, alapító tagság)
 • 3. European Society of Dacryology (1988-tól 2002-ig /megszűnéséig/ tagság, alapító tagság, 1995-től 2002-ig vezetőségi tagság)
 • 4. European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (1988-tól tagság; 1991-től 1996-ig vezetőségi tagság)
 • 5. Deutsche Ophthalmologische Gesellschat (1990-től tagság)
 • 6. Magyar Kontaktológiai Társaság (1990-től tagság, alapító tagság és megalakulástól, 1990-től, a társaság elnöke)
 • 7. European Contact Lens Society of Ophthalmologists (1990-től tagság, 1990-től vezetőségi tagság)
 • 8. Alpe Adria Association of Ophthalmologists (1990-től tagság, 1990-től elnökségi tagság)
 • 9. International Association of Contact Lens Educators (1993-tól tagság; 1993-tól 1996-ig a társaság kelet-európai referense, 1996-tól 2000-ig magyar referense)
 • 10. International Society for Ophthalmic Ultrasound (1995-től tagság)
 • 11. American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (2001-től tagság)

  Egyéb szakmai szerep:
 • 1. A Magyar Szemészeti Szakmai Kollégium tagja 2004-től 2009-ig, majd 2010-től újra.
 • 2. 2009-től Csongrád Megye Szemészeti Szakellátás Szakfelügyelő Főorvosa
 • 3. 2012-től OEP szakértő
 • 4. Sportorvosi tevékenység: 1980-1984-ig általános több sportágnál, majd 1984-től folyamatosan 2014-ig a Szeged Női Kézilabdacsapatának volt sportorvosa mind az NBI, Mind az NBI/B periódusában.

  Egyéb társasági szerep
 • 1. Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Öregdiák Szövetségének alapító tagja, és megalakulásától, 1996-tól, a szövetség elnöke (az egyetem névváltozása miatt jelenlegi neve: Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karai Öregdiák Szövetsége)
 • 2. "Szent-Györgyi Emlékház alapítvány" alapító tagja, és megalakulásától, 1999-től, a kuratóriumának elnöke
 • 3. "Szegedi Kontaktlencse Alapítvány" alapító tagja, és megalakulásától, 1993-tól, a kuratóriumának tagja
 •  
  Dr. Bujodosó Anna Dr. Bujdosó Anna

  Születési hely, idő: Gyula, 1956. október 31.

  Szakképesítés
 • Általános orvos: Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Szeged, 1981
 • Szemészeti szakvizsga, 1985
 • Kontaktológus vizsga, 1997

  Munkaviszony
 • 1981-1986: Békéscsabai Kórház, szemészeti osztály
 • 1986-1995: Ofotért Kontaktlencse Laboratórium, Szeged
 • 1995-2000: Szemészeti magánpraxis, egészségügyi vállalkozó
 • 2000-2003: SZTE Szemészeti Klinika, Kontaktlencse Laboratórium
 • 2003-2011: Novartis Hungária Kft. Ciba Vision, szakmai tanácsadó
 • 2011-től Alcon Hungária Kft. Vision Care divízió, szakmai tanácsadó

  Oktatás
 • 2005 óta a kontaktológiai tantárgy oktatása külső óraadó munkatársként a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszékén.
 • A Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Klinikájának és a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának postgraduális akkreditált tanfolyamain külső előadó kontaktológia tárgykörben.

  Nyelvvizsga
 • Angol (állami, középfok B)

  Tudományos társaságokban betöltött szerep
 • Magyar Szemorvos Társaság
 • Magyar Kontaktológiai Társaság alapító tagja, vezetőségi tagja
 • ECLSO

  Érdeklődési terület
 • Kontaktlencse illesztés,
 • kontaktlencse viselés szövődményei,
 • kontaktlencse-ápolószerek - szem interakciója,
 • szemszárazság és kontaktlencse viselet.
 •  
  Dr. Bana Ildikó Dr. Bana Ildikó

  Születési hely, idő: Budapest, 1955. május 26.

  Szakképesítés
 • Általános orvos: Általános Orvostudományi kar, SOTE Budapest, 1980
 • Szemész szakorvos: SOTE Budapest, 1984
 • Szemész kontaktológus, 1994

  Munkaviszony
 • 1980-1986.: Szemész szakorvosi és szemsebészeti praxis, Jahn Ferenc Kórház Budapest
 • 1986-1990.: Szemész szakorvosi praxis Szent László Kórház, Fertőző Osztály Budapest
 • 1988-1990.: Kontaktológus praxis : Fotex Optika Budapest
 • 1990.: Szemész főorvos, hálózatvezető : Kontrax /Optirex Kft.
 • 1998-tól Magánorvosi praxis OPTI-QUEEN Kft.

  Nyelvvizsga
 • Angol
 • Német

  Tudományos társasági tagságok
 • Magyar Szemorvos Társaság
 • Magyar Kontaktológiai Társaság vezetőségi tag
 • Európai Kontaktlencse Társaság

  Érdeklődési terület
 • kontaktlencse-management
 • új technológiák
 • holisztikus szemléletű páciens-management
 •  
  Vargáné dr. Feminger Andrea Vargáné dr. Feminger Andrea

  Születési hely, idő: Budapest, 1953. október 5.

  Szakképesítés
 • Klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga, 1982
 • Szemészet szakvizsga, 1989
 • Szemorvos kontaktológus szakvizsga (24/1994), 1994

  Munkaviszony
 • 1978-80: SOTE, I.sz. Anatómiai-, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, egyetemi oktató, kutató prof. dr. Palkovics Miklós irányítása alatt, idegrendszeri pályakutatás
 • 1980-84: Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, klinikai laboratóriumi orvos
 • 1985-92: MÁV Kh és RI szemészeti osztály, osztályos orvos
 • 1992-tól Szemészeti Magánrendelő, magánorvosi praxis (szemészet, kontaktológia)

  Nyelvvizsga
 • Angol
 • Orosz

  Tudományos társasági tagságok
 • Magyar Szemorvos Társaság
 • Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság
 • Magyar Kontaktológiai Társaság (korábban a Magyar Szemorvosok és Optometristák Kontaktlencse Társasága) vezetőségi tag
 • Európai Szemorvosok Kontaktlencse Társasága

  Érdeklődési terület
 • kontaktlencse illesztés
 • kontaktlencse ápolás
 • száraz szem
 • oktatás
 •  
  Dr. Kettesy Bea Dr. Kettesy Andrea Beáta

  Születési hely, idő: Debrecen, 1974. július 26.

  Szakképesítés
 • Általános orvos: Általános Orvostudományi kar, DOTE Debrecen, 1998
 • Szemész szakorvos: DOTE Debrecen, 2003
 • Szemész kontaktológus vizsga: 2008

  Munkaviszony
 • 1999-től DE OEC Szemklinika

  Nyelvvizsga
 • Angol
 • Német

  Tudományos társasági tagságok
 • Magyar Szemorvos Társaság
 • Magyar Kontaktológiai Társaság vezetőségi tag
 • British Contact Lens Association

  Érdeklődési terület
 • kontaktológia
 • szaruhártya betegségek
 • szemészeti műtétek
 •  
  Lisztes Brigitta Lisztes Brigitta

  Születési hely, idő: Budapest, 1972. október 2.

  Szakképesítés
 • Látszerész, optika-fotocikk eladó, Budapest, 1993
 • Optometrista Kontaktológus diploma, Budapest, 1997

  Munkaviszony
 • 1999-től: Eyes Art Kft. (saját cég)

  Tudományos társasági tagságok
 • 2002-től: Magyar Optikus Ipartestület
 • 2006-tól: Magyar Kontaktológiai Társaság
 • 2009-től: Magyar Optikus Ipartestület - elnökségi tag
 • 2011-től: Magyar Kontaktológiai Társaság - vezetőségi tag
 • 2011-től: SOTE Egészségügyi Főiskolai Kar - oktató tanár

  Érdeklődési terület
 • sztereo látás
 • tökéletes dioptria nem egyenlő a tökéletes szemüveggel
 •  
  Dr. Módis László Dr. Módis László

  Születési hely, idő: Debrecen, 1964. május 28.

  Szakképesítés
 • Debreceni Orvostudományi Egyetem, Szemészeti Klinika
 • Szemész szakorvos: 1993 (1042/1993)
 • Szemész kontaktológus: 1994 (35/1994)

  Munkaviszony
 • Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Szemészeti Klinika. Beosztás: egyetemi docens, osztályvezető, laboratóriumvezető
 • a Debreceni Lions Cornea Bank vezetője

  Nyelvvizsga
 • Angol (állami nyelvvizsga, középfok, Budapest, 1983, Á/36242)
 • Angol (állami szakmai nyelvvizsga, felsőfok, 2011)

  Tudományos társasági tagságok
 • Magyar Szemorvos Társaság, 1989 óta; vezetőségi tag 2004 óta
 • Magyar Kontaktológiai Társaság, 1995 óta; vezetőségi tag 2002 óta
 • European Contact Lens Society of Ophthalmologists, 1996 óta
 • American Society of Cataract and Refractive Surgery, 1998 óta
 • Magyar Szemorvostársaság, Cornea Társasága, alapító tag, elnök, 2006 óta
 • Európai Cornea Társaság (EuCornea), alapító tag, vezetőségi tag, 2009 óta

  Tudományos tevékenység, érdeklődési terület
 • Szemfelszín betegségek diagnosztikája és terápiája (impressziós citológia, terápiás kontaktlencsék, amnion membrán transzplantáció)
 • Elülső szegmentum korszerű képalkotó diagnosztikája (cornea topográfia, 3D topográfia, ultrahang, spekulár mikroszkópia)
 • Szaruhártya-átültetés, a transzplantáció immunológiai vonatkozásai
 • Cornea konzerválás aktuális kérdései
 • Szaruhártya betegségek hisztológiája, klinikopathológiája

  Tudományos fokozatok
 • Ph.D. fokozat, "Újabb klinikai és pathomorfológiai adatok a szem elülső szegmentumáról", 1997
 • Habilitáció, "A cornea makroszkópos és mikroszkópos morfológiájának néhány klinikai vonatkozása", 2003
 • MTA doktora fokozat, "Új lehetőségek a szaruhártya betegségek diagnosztikájában és sebészi kezelésében", 2011
 •  
  Dr. Tapasztó Beáta Dr. Tapasztó Beáta

  Születési hely, idő: Kecskemét, 1968. május 21.

  Iskolái
 • Általános iskola: Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Kecskemét: 1974-1982
 • Középiskola: Bányi Júlia Gimnázium, Kecskemét: 1982-1986
 • Egyetem: Szent-Györgyi Albert Szegedi Orvostudományi Egyetem, Szeged: 1986-1992

  Szakképesítés
 • Szemész szakorvos: SOE I.sz. Szemészeti Klinika, Budapest, 1996
 • Szemész kontaktológus: HIETE Budapest, 1997

  Munkaviszony
 • 1992. október 1-jétől Magyar Tudományos Akadémia, Tudományos Minősítő Bizottság, ösztöndíjasként SOTE I.sz. Szemészeti Klinikáján, Budapest
 • 1994. október 1-től klinikai orvos státuszban a SOTE I.sz. Szemészeti Klinikáján, Budapest
 • 1999. februártól klinikai tanársegéd, SOE I.sz. Szemészeti Klinika, Budapest
 • 2007. októbertől önkéntes segítő SE Szemészeti Klinika, Tömő utca

  Nyelvvizsga
 • Angol (állami nyelvvizsga, középfok, Budapest, 1989)

  Tudományos társasági tagságok
 • Magyar Szemorvos Társaság 1992-től
 • Magyar Kontaktlencse Társaság 1992-től
 • Magyar Szemorvosok Glaucoma Társasága 1993-2002
 • Európai Szemorvosok Kontakt Lencse Társasága 1993-tól
 • Német Szemorvos Társaság 1993-tól
 • Magyar Gyermekszemészeti Társaság 1993-2002
 • Magyar Ultrahang Társaság 1994-től
 • Európai Ultrahang Társaság 1996-tól
 • American Academy of Ophthalmology 2004-2006

  Tudományos érdeklődési terület
 • Szemfelszíni betegségek
 • Kontaktlencse illesztés
 • Terápiás kontaktlencsék
 • Szemkörüli plasztikai és rekonstrukciós műtétek
 •  
  Dr. Velcsey Ágnes Dr. Velcsey Ágnes

  Születési hely, idő: Budapest, 1941. április 23.

  Szakképesítés
 • Általános orvos: SOTE ÁOK, Budapest, 1965
 • Szemész szakorvos, 1970
 • Szemész kontaktológus, 1994

  Munkaviszony
 • 1965-1970: Pest Megyei Tanács Semmelweis kórháza
 • 1970-1977: Budai Járás Érdi Szakrendelő Intézete
 • 1977-1997: Fővárosi Weil Emil Kórház- Rendelőintézet (1987-től csoportvezető főorvos)
 • 1978-tól Ofotért, Novoptik, Novák Optika, Kontrax, Optirex üzletekben kontaktlencse illesztés
 • 1995-2005: Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság - szemész konziliárius
 • 1997: nyugdíjazás
 • 1994-től jelenlegeg is: Tóbiás Optika
 • 2001-től jelenleg is: Optiqueen Optikai Szalon

  Tudományos társasági tagságok
 • Magyar Szemorvos Társaság: tag
 • Magyar Kontaktológiai Társaság: vezetőségi tag
 • Európai Kontaktlencse Társaság: tag

  Érdeklődési terület
 • Minden, ami szemüveggel és kontaktlencsével kapcsolatos
 •  
  Dr. Véssey Márta Dr. Véssey Márta

  Születési hely, idő: Budapest, 1950. augusztus 2.

  Szakképesítés
 • Általános orvos: Általános Orvostudományi kar, SOTE Budapest, 1976
 • Szemész szakorvos: SOTE Budapest, 1982
 • Szemész kontaktológus, 1994

  Munkaviszony
 • SOTE II. szemklinika, 1976-81
 • Budapest, XV. Kerület, Szakorvosi Rendelő Intézet, 1981-88
 • Dr. Győffy István tanítványa és munkatársa, 1983-1995
 • FOTEX, vezető főorvos, 1988-96
 • Optirex, főorvos, 1996-2002
 • Magán praxis, 1995-től

  Tudományos társasági tagságok
 • Magyar Szemorvos Társaság
 • Magyar Kontaktológiai Társaság alapító és vezetőségi tag

  Tudományos érdeklődési terület
 • egyénre szabott kontaktlencse rendelés
 • járó beteg ellátás
 • felnőtt és gyermek szűrővizsgálat
 • Nyitólap Impresszum Elérhetőség