Belépés

Elfelejtett jelszó

Új felhasználó vagy? Fiók létrehozása!

Regisztráció

Van már fiókod? Lépj be!

 

 

Dr. Végh Mihály

Dr, MD, PhD, egyetemi docens, főiskolai tanár

Született
Szeghalom
1952. március 28.

Munkahely
- Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Klinika, 6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.
- Semmelweis Egyetem Egészségtud Kar, Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszék, 1088 Budapest, Vas u. 17.

Végzettség
- Orvostudományi Egyetem (l976)
- szemészeti szakvizsga (1980)
- kontaktológus vizsga (1994)
- európai szemészeti szakvizsga - FEBO (2015)

Munkaviszony Tudományos fokozat
- Orvostudomány kandidátusa (1994)
- PhD (1999)
- habilitáció (1999)

Nyelvtudás
Angol, német és orosz nyelvekből középfokú nyelvvizsgák és olasz nyelvismeret (érettségi tárgyként). 1989-ben a Rothenburgi Goethe Intézettől egy hónapos össztöndíjat kapott német nyelvtanulásra.

Munkahelyi beosztás
- Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Klinika: Klinikai orvos 1976-tól 1980-ig, egyetemi tanársegéd 1980-tól 1995-ig, egyetemi adjunktus 1995-től 2003-ig, 2003-tól egyetemi docens. Könnyszervek ambulancia vezetője 1986-tól folyamatosan, 1986-tól folyamatosan 2016-ig a klinika egyik szemészeti osztályának vezetője, 1992-től folyamatosan, kontaktlencse laboratórium vezetője, mely mellett a szemészeti plasztikai sebészetben is aktív. 2001-től 2011-ig a szemészeti rezidensképzés referense, 2011. április 1-től június 30-ig megbízott tanszékvezető, 2011. júliustól, 2017 áprilisig tanszékvezető helyettes.
- Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Klinikai Tanszék: Optometrista szaknál a kotaktológiai tantárgy oktatása: 1998-től 2002-ig meghívott előadóként, 2002-2004-ig külső óraadó munkatársként. 2005-től 2006-ig főiskolai docensként, 2006-tól főiskolai tanárként, 2005-től 2008-ig tanszéki csoportvezetőként, 2009-től 2013-ig tanszékvezető helyettesként.

Oktatás
- Rendszeresen részt vesz az egyetemi és főiskolai hallgatók oktatásában, magyar és angol nyelvű tantermi előadások és gyakorlatok tartásával, vizsgáztatásukban, tudományos diákköri tevékenységük és szakdolgozatuk elkészítésének irányításában (megközelítőleg 30 szakdolgozat témavezetője). Egy új tantárgyat vezetett be: optometrista hivatás.
- Rendszeres részt vesz a posztgraduális oktatásban és a rezidensek képzésében is. Évente számos továbbképző tanfolyamot szervez mind az egyetemi, mind a főiskolai hallgatóknak. 1990-2000-ig a magyar "kontaktológus" vizsga megszervezője és a vizsgabizottság tagja volt. Számos meghívást kapott külföldön megszervezésre került továbbképző tanfolyamokon előadás tartására. Az orvostanhallgatóknak készült „Szemészet” tankönyv egyik fejezetének írója, az optometristáknak és szemorvosoknak készült „Kontaktológia” tankönyv szerkesztője és írója. Rendszeresen részt vesz az orvostanhallgatók vizsgáztatásában, a főiskolai hallgatók államvizsgáztatásában (legtöbbször elnökként). 2013-tól az Európai Szemorvosok Szakvizsgabizottságának (EBO) tagja, rendszeresen részt vesz a szóbeli vizsgáztatásokon. Számos alkalommal vett részt PhD védéseken (egy külföldin is) és habilitációs eljárás lefolytatásában mind bírálóként, mind a tudományos bizottság tagjaként.1 PhD fokozat megszerzésénél volt témavezető.

Tanulmányutak
- 1984: Debreceni Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikája
- 1988: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikája, Budapest
- 1990, 1991: Amerikai Egyesült Államok, Houstoni Egyetem Optometrista Intézete
- 1991: a Texas Medical Center Szemészeti Klinikái és Houston Szemészeti Klinikája
- 1991, 1996: Anglia: Londoni Moorfields Eye Hospital
- 1990: Grazi Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikája
- 1992: Genti Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikája
- 1992: Rotterdami Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikái
- 1985: Hallei Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikája
- 1989, 1990: Münsteri Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikája
- 1993, 2000: Padovai Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikája
- 1981: Odesszai Filatov Szemészeti Klinika
- 1987: Moszkvai Helmholtz Szemészeti Klinika

Tudományos munka
Tudományos közleményeinek száma 90 (34 magyar nyelvű), amelyek a magyar nyelvű folyóiratokon kívül nemzetközi folyóiratokban, angol, francia, német, olasz és orosz nyelveken jelentek meg. Számos hazai magyar nyelvű és angol nyelvű nemzetközi részvételű kongresszusnak volt főszervezője. Számos alkalommal kapott meghívott előadói és üléselnöki felkérést, mind hazai, mind külföldön megrendezésre került kongresszusokra, de védnöki felkérést is kapott. Bel- és külföldi kongresszusi előadásainak száma 330, amelyből felkért előadás 109 (idegen nyelvű: 72, magyar nyelvű: 37). 1992-től 1999-ig a "Dacriology News" nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottsági tagja és szakrefense. 1999-től 2005-ig az "ECLSO (European Contact Lens Society of Ophthalmologists) NEWS" nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottsági tagja. A Szemészet folyóirat egyik lektora, és 2012-től két témakör (kontaktológia és plasztika) rovatvezetője. Ezenkívül egy nemzetközi angol nyelvű szakmai folyóirat szerkesztő bizottsági tagja és egy másiknak egyik lektora. A kontaktológia területén egy szabadalma van.

Díjak, kitüntetések
- A Magyar Szemorvos Társaság pályázata: 1985-ben III. díj, 1988-ban I. díj.
- Fiatal Oktatók X. Tudományos Fórumának poszterpályázata (társszerzőként), Budapest, 1986. II. díj.
- A Magyar Tudományos Akadémia Pályatételére beküldött munka 1988-ban. II. díj.
- Javal Emlékérem, a Nemzetközi Kontaktológiai Társaság Kitüntetése, 1997.
- A Magyar Szemorvostársaság 100 éves jubileumi kitüntése, 2004.
- "Legjobb Magyar Poszter-Előadás" kitüntetés a Braziliában megrendezésre kerülő 2006 évi Nemzetközi Szemészkongresszuson.
- Fick-Kalt-Müller Emlékérem, az Európai Szemorvosok Kontaktlencse Társaságának életműdíja, kitüntetése, 2010.
- Győrffy István Emlékérem, a Magyar Kontaktológiai Társaság életműdíja, kitüntetése, 2010.
- Vállalkozók Országos Szövetsége Csongrád megyei szervezetének PRIMA díja, 2014.
- Semmelweis Nap alkalmából a Semmelweis Egyetem Dékáni dicséret kitüntetés, 2015.
- Legjobb előadás díja az Európai Szemorvosok Kontaktlencse Társaságának 2015 évi Izmirben (Törökország) megtartott kongresszusán.
- Az SZTE Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elismerési díja az Öregdiák Szövetségben végzett 20 éves értékteremtő munkáért, 2016; valamint munkájáért a Medikus Kupa hagyományainak megteremtéséért, 2016.
- SZTE Alma Mater elismerése a közösségépítés és hagyományápolás elévülhetetlen érdemei miatt, 2016.
- SZTE Általános Orvostudományi Kar Dékáni dicséret és kitüntetés, 2019.

Tudományos társaságokban betöltött szerep
1. Magyar Szemorvostársaság (1976-tól tagság, 1994-től vezetőségi tagság)
2. International Society of Dacryology (1987-től tagság, alapító tagság)
3. European Society of Dacryology (1988-tól 2002-ig /megszűnéséig/ tagság, alapító tagság, 1995-től 2002-ig vezetőségi tagság)
4. European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (1988-tól tagság; 1991-től 1996-ig vezetőségi tagság)
5. Deutsche Ophthalmologische Gesellschat (1990-től tagság)
6. Magyar Kontaktológiai Társaság (1990-től tagság, alapító tagság és megalakulástól, 1990-től, a társaság elnöke)
7. European Contact Lens Society of Ophthalmologists (1990-től tagság, 1990-től vezetőségi tagság)
8. Alpe Adria Association of Ophthalmologists (1990-től tagság, 1990-től elnökségi tagság)
9. International Association of Contact Lens Educators (1993-tól tagság; 1993-tól 1996-ig a társaság kelet-európai referense, 1996-tól 2000-ig magyar referense)
10. International Society for Ophthalmic Ultrasound (1995-től tagság)
11. American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (2001-től tagság)

Egyéb szakmai szerep:
1. A Magyar Szemészeti Szakmai Kollégium tagja 2004-től 2009-ig, majd 2010-től újra.
2. 2009-től 2021-ig a Csongrád Megye Szemészeti Szakellátás Szakfelügyelő Főorvosa, majd 2021-től Szemészeti Szakellátás Országos Szakfelügyelő Főorvosa.
3. 2012-től OEP szakértő.
4. A Magyar Orvosi Kamara helyi és országos küldötte 2002-től 2006-ig
5. Sportorvosi tevékenység: 1980-1984-ig általánosan több sportágnál, majd 1984-től folyamatosan 2014-ig a Szeged Női Kézilabda csapatának volt sportorvosa mind az NBI, mind az NBI/B periódusában.

Egyéb társasági szerep
1. Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Öregdiák Szövetségének alapító tagja és megalakulásától, 1996-tól, a szövetség elnöke (az egyetem névváltozása miatt jelenlegi neve: Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karai Öregdiák Szövetsége)
2. "Szent-Györgyi Emlékház alapítvány" alapító tagja és megalakulásától, 1999-től, 2015-ben való megszűnéséig a kuratóriumának elnöke.
3. "Szegedi Kontaktlencse Alapítvány" alapító tagja és megalakulásától, 1993-tól, a kuratóriumának tagja